Photo Album

The non-resident Ambassador of Türkiye presents credentials to the President

08 July 2024

Related Articles

Ambassador of Türkiye presents credentials to the President
08 July 2024, Press Release
ތުރުކީވިލާތުގެ އައު ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
8 ޖުލައި 2024, ޚަބަރު