Photo Album

The President attends the opening of the Malé Table Tennis Hall

24 November 2022

Related Articles

The President inaugurates the largest table tennis facility in the Maldives
24 November 2022, Press Release
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހަދާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
24 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު