Photo Album

The Vice President attends opening of 45th IFAWPCA Convention 2022

16 November 2022

Related Articles

The Vice President stresses importance of green construction to combat climate change
16 November 2022, Press Release
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހިގޮތްތައް ހޯދުން މުހިއްމުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
16 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު