Photo Album

New Ambassador of Bhutan presents credentials to the President

09 May 2022

Related Articles

The New Ambassador of Bhutan presents credentials to the President
09 May 2022, Press Release
‎ބޫޓާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
9 މޭ 2022, ޚަބަރު