Photo Album

New High-Commissioner of Bangladesh presents his credentials to the President

06 April 2022

Related Articles

New High-Commissioner of Bangladesh presents his credentials to the President
06 April 2022, Press Release
ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
6 އޭޕްރިލް 2022, ޚަބަރު