Photo Album

First Lady attends inauguration and closing ceremony of ‘Mula Maldives’ Brand

19 November 2021

Related Articles

First Lady attends "Mula Maldives" brand's inauguration and closing ceremony
19 November 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، މުލަ މޯލްޑިވްސް ބްރޭންޑް އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
19 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު