Photo Album

Maldivian Honourary Consul General in Greece calls on the President

11 April 2011

Related Articles

ގްރީސްގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސަލް ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
Honourary Consul of the Maldives in Greece Pays a Courtesy Call on the President
11 April 2011, Press Release