Photo Album

The President meets with the R. Meedhoo Island Council and WDC members

02 March 2024

Related Articles

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާނީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށްކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
2 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President reaffirms commitment to align R. Meedhoo Harbour construction with community preferences
02 March 2024, Press Release