Photo Album

The Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs of the US State Department pays courtesy call on the President

30 January 2024

Related Articles

Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs of the US State Department pays a courtesy call on President Dr Muizzu
30 January 2024, Press Release
އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސައުތު އެންޑް ސެންޓްރަލް އޭޝިއަން ‌‏އެފެއާޒް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
30 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު