Photo Album

The President and First Lady attend Wreath Laying Ceremony at the Monument to the People’s Heroes

11 January 2024

Related Articles

The President and First Lady attend Wreath Laying Ceremony
11 January 2024, Press Release
މޮނިއުމެންޓް ޓު ދަ ޕީޕަލްސް ހީރޯސްގައި ބޭއްވެވި ހަނދާނީ މާބޮނޑި އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
11 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު