Photo Album

The First Lady attends opening of MNU's 'Theveli 2023' International Conference

21 August 2023

Related Articles

The First Lady attends opening of MNU's 'Theveli 2023' International Conference
21 August 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ "ތެވެލި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހާސިންތާ 2023" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
21 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު