Photo Album

The President unveils the 'oneGov' platform

10 July 2023

Related Articles

"ވަންގަވް" އާއެކު ރާއްޖޭގައި ފެށިގެން އެދަނީ ޑިޖިޓަލް ސަރުކާރެއްގެ ފެށުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
10 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު
'oneGov' is key to transitioning to a fully digital government, says the President
10 July 2023, Press Release