Photo Album

The Vice President attends a reception to commemorate Bangladesh's Independence and National Day

07 May 2023

Related Articles

The Vice President assures the Maldives' commitment to stand as a time-tested friend of Bangladesh
07 May 2023, Press Release
ދިވެހިރާއްޖެއާ ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު އޮންނަ ޒަމާންވީ އެކުވެރިކަން އެގޮތުގައި އަބަދުވެސް ދެމިއޮންނާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
7 މޭ 2023, ޚަބަރު