Photo Album

Vice President attends the inauguration of the 3rd edition of BML's Experience Maldives campaign

04 May 2023

Related Articles

The "Experience Maldives" campaign will significantly boost the Maldives' tourism industry and economy, says the Vice President
04 May 2023, Press Release
"އެކްސްޕީރިއަންސް މޯލްޑިވްސް" ކެމްޕެއިނުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާއި ފަތުރުވެރިކަން ބާރަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
4 މޭ 2023, ޚަބަރު