Photo Album

The Vice President inaugurates “Masjid al-Walidain” in Hithadhoo Island, Addu City

24 March 2023

Related Articles

އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތް މަސްޖިދުލް ވާލިދައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވައިފި
24 މާރިޗު 2023, ޚަބަރު
The Vice President inaugurates "Masjid al-Walidain" in Addu City
24 March 2023, Press Release