Photo Album

The Vice President arrives in Addu City and meets management of Maldivian Aviation Academy

24 March 2023

Related Articles

އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތް މަސްޖިދުލް ވާލިދައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވައިފި
24 މާރިޗު 2023, ޚަބަރު
The Vice President inaugurates "Masjid al-Walidain" in Addu City
24 March 2023, Press Release