Photo Album

The Dominican Republic Ambassador presents credentials to the President

22 November 2022

Related Articles

The Dominican Republic Ambassador presents credentials to the President
22 November 2022, Press Release
ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
22 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު