Photo Album

The Vice President inaugurates VIA’s new runway and seaplane terminal

06 October 2022

Related Articles

މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ބިނާވެފައި އޮތީ ދަތުރުފަތުރާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި، ރައީސުލްޖުމްމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
6 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު
Tourism and transportation are the basis of the Maldives’ economy, says Vice President
06 October 2022, Press Release