Photo Album

The President and the Prime Minister of India initiate the Greater Malé Connectivity Bridge

02 August 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ބްރިޖްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު
President Solih and Prime Minister Modi initiate the "Pouring of First Concrete" of the Greater Malé Connectivity Project
02 August 2022, Press Release