Photo Album

The President meets the MD and CEO of Ooredoo Maldives

12 May 2022

Related Articles

The President meets the MD and CEO of Ooredoo Maldives
12 May 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެމް.ޑީ އަދި ސީ.އީ.އޯއާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
12 މޭ 2022, ޚަބަރު