Photo Album

New Ambassador of Kazakhstan presents credentials to the President

09 May 2022

Related Articles

The New Ambassador of Kazakhstan presents credentials to the President
09 May 2022, Press Release
ކަޒަކިސްތާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
9 މޭ 2022, ޚަބަރު