Photo Album

President Attends Eid Prayers at Islamic Centre

02 May 2022

Related Articles

The President attends the Eid prayer and exchanges greetings with the public
02 May 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް ޢީދު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި
2 މޭ 2022, ޚަބަރު