Photo Album

First Lady inaugurates "Ocean 6|50"

03 February 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "އޯޝަން 50|6" ހަރަކާތް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2022, ޚަބަރު
The First Lady inaugurates the 50-hour dive event "Ocean 6|50"
03 February 2022, Press Release