Photo Album

Sri Lankan High Commissioner presents credentials to the President

01 February 2022

Related Articles

The new High Commissioner of Sri Lanka presents credentials to the President
01 February 2022, Press Release
ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2022, ޚަބަރު