Photo Album

Japanese Ambassador pays farewell call on the President

15 December 2021

Related Articles

Japanese Ambassador pays a farewell call on the President
15 December 2021, Press Release
ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
15 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު