Photo Album

Vice President calls on the Prime Minister of Bangladesh

24 November 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
24 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Vice President pays courtesy call on the Prime Minister of Bangladesh
24 November 2021, Press Release