Photo Album

US Ambassador pays farewell call on President

19 October 2021

Related Articles

US Ambassador pays farewell call on the President
19 October 2021, Press Release
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
19 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު