Photo Album

President meets the President of the 76th Session of the UNGA

06 October 2021

Related Articles

PGA of the 76th Session of the UNGA calls on President Solih
06 October 2021, Press Release
އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު