Photo Album

President attends launching event for the countdown to the 50th Anniversary of the Maldives Tourism Industry in 2022

03 October 2021

Related Articles

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
3 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
President declares 3rd October as National Tourism Day
03 October 2021, Press Release