Photo Album

The President and First Lady visit Kulhudhuffushi Regional Hospital; President meets heads of the Hospital

16 July 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް މަތިކުރުމަށް ޚާއްޞާ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ
16 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު
President meets Kulhudhuffushi Regional Hospital Management; restates government commitment to improving healthcare
16 July 2021, Press Release