Photo Album

Saudi Ambassador-Designate to the Maldives Presents Credentials to President

21 December 2020

Related Articles

Saudi Ambassador-Designate to the Maldives Presents Credentials to President
21 December 2020, Press Release
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި އައު ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
21 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު