Photo Album

WHO Representative Pays Farewell Call on President

07 December 2020

Related Articles

WHO Resident Representative Pays Farewell Call on President
07 December 2020, Press Release
ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރާތް ކުރައްވައިފި
7 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު