Photo Album

Bangladeshi High Commissioner pays courtesy call on the Vice President

19 October 2020

Related Articles

High Commissioner of Bangladesh pays courtesy call on Vice President
19 October 2020, Press Release
ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
19 އޮކްޓޫބަރު 2020, ޚަބަރު