Photo Album

Vice President discusses conducting Islam, Dhivehi and Quran lessons online for locals living abroad

11 October 2020

Related Articles

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އިސްލާމް، ދިވެހި، އަދި ޤުރުއާން ފަދަ މާއްދާތައް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
11 އޮކްޓޫބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President Discusses Conducting Islam, Dhivehi and Quran Lessons Online for Locals Living Abroad
11 October 2020, Press Release