Photo Album

High Commissioner of Sri Lanka presents his credential to the President

31 August 2020

Related Articles

New High Commissioner of Sri Lanka to the Maldives presents Credentials
31 August 2020, Press Release
ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
31 އޮގަސްޓް 2020, ޚަބަރު