Photo Album

High Commissioner of Bangladesh presents his credential to the President

31 August 2020

Related Articles

New High Commissioner of Bangladesh to the Maldives presents Credentials
31 August 2020, Press Release
ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، އެ މަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
31 އޮގަސްޓް 2020, ޚަބަރު