Photo Album

Vice President holds stakeholder discussions on key SAP sector “Dignified Families”

16 July 2020

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، "ފަޚުރުވެރި ޢާއިލާ" ދާއިރާގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ބައެއް ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއިއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
16 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
Vice President holds stakeholder discussions on key SAP sector 'Dignified Families'
16 July 2020, Press Release