Photo Album

UN Resident Coordinator presents credentials to the President

16 February 2020

Related Articles

UN Resident Coordinator presents credentials to the President
16 February 2020, Press Release
އ.ދ.އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލަށް ކަނޑައެޅި ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
16 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު