Photo Album

President attends ceremony to mark 71st Republic Day of India

26 January 2020

Related Articles

އިންޑިޔާގެ 71 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
26 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
President attends special function held to mark the 71st Republic Day of India
26 January 2020, Press Release