Photo Album

The director-general of OFID pays a courtesy call on the President

16 January 2020

Related Articles

Director-General of OPEC Fund pays a courtesy call on President
16 January 2020, Press Release
‎އޮޕެކް ފަންޑުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
16 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު