Photo Album

President meets Blue Prosperity Coalition scientists

14 January 2020

Related Articles

ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދިރާސާގެ ޙަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
14 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
We have a responsibility to safeguard and conserve our oceans for future generations - President
14 January 2020, Press Release
President meets researchers of Blue Prosperity Coalition-led ‘Maldives Expedition’
14 January 2020, Press Release