Photo Album

President attends the inauguration ceremony of Ensis Canning Factory

09 December 2019

Related Articles

Public and private sector must work together to re-establish fisheries as top driving force of the economy - President
09 December 2019, Press Release
އިޤްތިޞާދީ އެންމެ ބޮޑު ބާރަކަށް މަސްވެރިކަން ހެދޭނީ ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް އަތާ އަތް ގުޅާލައި، އެއް މިސްރާބަކަށް އަމާޒު ހިފައިގެން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
9 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު