Photo Album

Japanese Ambassador pays a courtesy call on the President

05 December 2019

Related Articles

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
5 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Japanese Ambassador pays a courtesy call on the President
05 December 2019, Press Release