Photo Album

First Lady attends re-branding function of P.L. Kids Preschool

08 October 2019

Related Articles

First Lady officially unveils new branding of P.L. Kids Preschool
08 October 2019, Press Release
ޕީ އެލް ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލް ރީބްރޭންޑްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
8 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު