Photo Album

President attends the third session of the public forum JazeeraHolhuashi

12 July 2019

Related Articles

ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ ބާނާ މަސްއިތުރުކުރުމާއެކު މަހަށް ލިބޭ އަގު މަތިކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި އެދިމާއަށް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
12 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
'Our goal is to increase fish catch and ensure the standard fair pricing of the fish catch' – President
12 July 2019, Press Release