Photo Album

President attends ceremony held to celebrate this year’s World Population Day

11 July 2019

Related Articles

President appeals to Maldivian Youth to be self-dependant upstanding citizens
11 July 2019, Press Release
ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ، އަމިއްލަ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް ދިރިއުޅުން ބިނާކުރާ، ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
11 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު