Photo Album

Ambassador of Maldives to Bangladesh pays a courtesy call on the Vice President

08 May 2019

Related Articles

Ambassador of Maldives to Bangladesh pays a courtesy call on the Vice President
08 May 2019, Press Release
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
8 މޭ 2019, ޚަބަރު