Photo Album

President attend the ceremony held to mark the 58th anniversary of Iskandharu School

25 April 2019

Related Articles

އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
25 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
President Solih attends the ceremony held to mark the 58th anniversary of Iskandharu School
25 April 2019, Press Release