Photo Album

UN Resident Coordinator pays farewell call on the Vice President

21 April 2019

Related Articles

UN Resident Coordinator for the Maldives pays farewell call on Vice President
21 April 2019, Press Release
އ.ދ. އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ އަރިހަށް ވަދާއީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު