Photo Album

President and First Lady visits Aminiya Diamond Jubilee Fair

12 April 2019

Related Articles

"އަމީނިއްޔާ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ފެއަރ" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
President and First Lady visits Aminiya Diamond Jubilee Fair
12 April 2019, Press Release